Binnen MN waren we al bekend met de dienstverlening van Terwerk en Anneke in het bijzonder. In 2012 is er door Terwerk een Ontwikkelplan opgesteld om de medewerkers de nieuwe kernwaarden van MN (Puur, Passie en Prestatie) in hun dagelijkse werkzaamheden, gedrag en houding te laten toepassen. Een groot aantal medewerkers heeft dit met veel plezier gevolgd en ook toegepast. Op deze manier zijn we ook met de coachende kwaliteiten van Anneke in aanraking gekomen.

En deze kwaliteiten hebben wij gericht in kunnen zetten bij een opdracht binnen het team Basisadministratie en Input binnen Operations Algemeen. Door een aantal onvoorziene gebeurtenissen in februari van dit jaar kwam naar voren dat het team - ondanks dat de resultaten goed waren - onderling meer behoefte had aan interactie en samenhang in een vertrouwde omgeving. Samen met Anneke en in overleg met het management is het team in een aantal sessies op het gebied van samenwerking, aanspreken op, geloof in eigen kunnen en (zelf)vertrouwen de afgelopen maanden met elkaar aan de slag geweest en duidelijk progressie geboekt. Hierdoor komen de collega's zowel als team als als individu beter tot hun recht in een omgeving waar ze met plezier aan de slag zijn en zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor de werkzaamheden en de teamprestatie.

Anneke heeft tijdens deze intensieve sessies een omgeving gecreëerd, waarin de medewerkers zich op hun gemak voelden en heeft de medewerkers (hulp)middelen ter beschikking gesteld, waardoor ze zowel als individu en als team zijn gegroeid. Het team heeft zichtbaar meer zelfvertrouwen dan bij de start van de sessies en heeft de werkzaamheden "in control", denkt actief mee en weet en durft elkaar met respect aan te spreken. Daarnaast kan het team bij stijgende werkdruk de zaken beter en sneller relativeren en weet hier ook gericht op in te spelen. Hierbij is het voor mij als leidinggevende persoonlijk de interactie met Anneke heel prettig geweest. Denk hierbij aan de heldere en snelle terugkoppeling en afstemming als we in belang van het groepsproces afweken van het oorspronkelijke programma. Kortom zeer de moeite waard voor mijn team en MN om dit traject te hebben gevolgd.

Berry Barlage

Teammanager Basisadministratie en Input MN (a.i.)

 

“Niet alleen het enthousiasme van de deelnemers aan de training is ongekend,  ook de resultaten zijn bijna direct zichtbaar als ze terugkomen.”  Mariele Poot - Manager Operations Mn
 

Anneke heeft mij gecoacht bij het leiden van mijn eerste teamcoachsessies. Ik heb veel gehad aan haar ervaring. Anneke's opbouwende feedback en scherpe inzichten hebben mij enorm geholpen. Zij is een coach die alles heel direct én respectvol benoemt. Een uitstekende coach met gevoel voor humor.

June 23, 2016, Caroline Verleun Team Manager