Teamcoaching

“Mijn team zou zoveel meer kunnen maar het komt er nu niet uit.”

Herkent u dit of één van de volgende situaties:

   -      Het is niet helder wat er echt speelt

   -      Men neemt geen verantwoordelijkheid, hoe spreek ik ze hierop aan

    -      Als er iets moet veranderen is er weerstand

    -      De medewerkers zijn niet proactief

    -      Er spelen conflicten waardoor de samenwerking vastloopt

Teamcoaching kan u hierbij helpen. Een team wat goed functioneert levert resultaat op, stimuleert elkaar en behaalt de doelstelling. Tijdens de teamcoaching zijn de medewerkers in een veilige omgeving en zal men in openheid zaken met elkaar bespreken. Men krijgt helder waar het team staat en wat de context is waarin het team zijn doelen kan bereiken. Men krijgt inzicht in de harde en de zachte kant en men kan input bieden voor het maken van een plan van aanpak.

Teamcoaching zorgt voor:

->Heldere taakverdeling
->Werkbare processen
->Duidelijke teamdoelen
->Commitment, verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en elkaar aanspreken


Het team krijgt tijdens de coaching inzicht in gedragspatronen. Deze worden onderzocht en we bekijken waarom ze contraproductief zijn.  Dit geeft ruimte en er kunnen nieuwe initiatieven en groei ontstaan. Er is draagvlak gecreeerd  en men zet zich in om de organisatiedoeltellingen te realiseren. Uiteraard is de sturing (en de manier van sturen) van een leidinggevende hierin cruciaal.

 Tijdens de Teamcoaching maken we onder andere gebruik van:

- Teamrollen Belbin

- Teamwork van P.Lencioni ( piramide van vertrouwen)

- Kleurentest

Lagen in een gesprek

-Vertrouwen model van David Maister

- Normen en waarden oefening

- Rollenspelen

- Team oefeningen

Voor ieder traject starten we met een intake. De intake houden we met de leidinggevende en een aantal medewerkers uit het team. We bespreken de vraagstelling en we stemmen de wederzijdse verwachting af. Aan de hand van deze gesprekken wordt er een plan van aanpak gemaakt. We bepalen samen de frequentie, locatie en werkwijze.