DIVERSITEIT& INCLUSIE

 

Diversiteit is geen trend, het is een minset. Het gaat over hoe we naar elkaar, de organisatie en de wereld kijken. Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden en bij elkaar te brengen. Maar ook om de resultaten te realiseren zoals het verhogen van de winst, meer innovatie door verschillende invalshoeken en het productiever maken van het team. 

In veel organisaties gaat men ervan uit dan men inclusief denkt en werkt. Dat er plaats is voor iedereen. De praktijk is soms anders. Met directe collega's gaat het wel goed maar de schil daaromheen blijft vaak argwanend. Effect: mensen stappen op omdat ze zich niet thuisvoelen.

 

Om een beeld te krijgen van de diversiteit van mensen in en rond een organisatie kan de je de schijf van 8 gebruiken.Hierbij is het interessant hoe je jezelf definieert ( hart van de cirkel); Hoe zichtbaar die dimensie is voor de buitenwereld; en hoe de meeste mensen in je directe omgeving zichzelf definiëren. Of je je thuisvoelt hangt niet alleen af van hoe je jezelf definieert, maar ook van de omgeving waarin je leeft en werkt.

Lastig maakt het dat de anderen binnen de organisatie het niet altijd door hebben. Als we een stap verder zijn kan er worden gewerkt aan het wegnemen van barrières en het faciliteren van ander gedrag.

Wat bieden wij?

2 dagdelen werken aan dit thema:

Dagdeel I gaat over bewustwording, de effecten, je rol en herkennen van het systeem.

Dagdeel II gaat over het met met elkaar in gesprek gaan, luisteren en vragen stellen. Hoe het team de kracht van diversiteit ervaart en inzet. Over herkenning, elkaar zien en horen, over omarmen en als team opereren.

Wat zetten we in?

  • Een ervaren trainer/trainingsacteur en een senior coach/trainer
  • Een laboratorium waar volop geoefend kan worden
  • Ondersteunende filmpjes
  • Stellingen
  • Kringgesprekken
  • Oefen carroussel
  • Theorie modellen

 

Wat levert het op?

De kracht van de verschillen als team inzetten en daardoor een nog betere samenwerking en dus het behalen van de resultaten. Dat iedereen zich binnen het team welkom, gezien en gehoord voelt, juist door de verschillen.